1. Jeśli nie posiadasz lub nie pamiętasz hasła do konta wifi musisz przejść na stronę: https://isos.kpsw.edu.pl Zaloguj się do systemu ISOS i wybierz zakładkę "Konto" a następnie "Wifi".


2. W celu założenia konta wifi utwórz swój login i hasło.


3. Otrzymasz informację z komunikatem: "Użytkownik został dodany do tabeli wifi."


4. Wybierając ponownie zakładkę "Wifi" znajdziesz tu swój login i hasło potrzebne do połączenia z siecią bezprzewodową na terenie uczelni. Możesz tu także usunąć swoje konto.
5. Połączenie z siecią bezprzewodową. Wybierz połączenie z siecią kpsw na swoim komputerze lub urządzeniu.


6. Uruchom swoją przeglądarkę internetową i wpisz dowolny adres www. W celu uwierzytelnienia należy wpisać login i hasło.


7. Po zalogowaniu otworzy się poniższe okienko. Dostęp do internetu w tym momencie będzie odblokowany.Regulamin Sieci Bezprzewodowej wifi Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy


 • AKP udostępnia: studentom, pracownikom, możliwość korzystania z sieci bezprzewodowej .Do korzystania z wifi niezbędna jest unikalna nazwa użytkownika, oraz hasło, które jest generowane z zachowaniem poufności i ochrony danych. Administrator jest odpowiedzialny za stworzenie procedury zakładania kont;
 • AKP zastrzega sobie możliwość czasowego, stałego wyłączenia usługi;
  AKP nie odpowiada za ewentualne szkody powstałe podczas użytkowania ww. sieci;
 • Bezprzewodowy dostęp do sieci Internet jest możliwy wyłącznie za pomocą komputera wyposażonego w kartę Wireless LAN;
 • Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z bezprzewodowego dostępu do Internetu za pośrednictwem sieci AKP w sposób nie naruszający praw osób trzecich i obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności:
  a) nie przesyłania i nie udostępniania treści które są niezgodne z prawem lub są przedmiotem ochrony własności intelektualnej której podmiotem nie jest dany użytkownik,
  b) nie przesyłania i nie udostępniania treści mogących naruszyć czyjekolwiek prawa osobiste,
  c) nie wykorzystywania dostępu w celu masowego rozsyłania nie zamówionych przez odbiorców treści o charakterze reklamowym,
  d) nie rozpowszechniania wirusów komputerowych i innych programów mogących uszkodzić komputery innych użytkowników Internetu,
  e) nie odsprzedawania dostępu do sieci
  f) nie korzystania z programów p2p
 • Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za sposób, w jaki wykorzystuje dostęp uzyskany za pomocą sieci AKP, w szczególności za formę, treść i inną zawartość przesyłanych wiadomości, z uwzględnieniem odpowiedzialności karnej za działanie niezgodne z prawem.
 • AKP nie odpowiada za brak pokrycia radiowego w Hotspot.
 • AKP nie odpowiada za szkody wyrządzone przez oprogramowanie dostarczone przez strony trzecie.
 • AKP nie będzie odpowiadał za utratę danych posiadanych przez użytkownika i za koszty związane z ich odtworzeniem. Użytkownik jest zobowiązany do właściwego zabezpieczenia posiadanego przez siebie sprzętu i oprogramowania.
 • AKP zastrzega sobie możliwość każdorazowej zmiany niniejszego regulaminu.