W zakładce 'Oceny' sprawdzisz swoje oceny uzyskane na koniec roku, masz także możliwość wypełnienia ankiety "Przyjazny dziekanat". Dodatkowo po uzyskaniu oceny z przedmiotu pojawi się możliwość wypełnienia ankiety oceny zajęć.