Centrum Obsługi Studenta i Dydaktyki
ul. Toruńska 55-57, budynek B, parter, pok. 3B
85-023 Bydgoszcz
52 365 84 81 lub 82
dziekanat@kpsw.edu.pl


Centrum Obsługi Informatycznej
ul. Toruńska 55-57 budynek B, pokój nr 111
tel. 52 365 84 38
coi@kpsw.edu.pl